Buse Sağat


Samsun’da doğan Buse Sağat ilköğretim ve lise eğitimini tamamladıktan sonra, eğitim hayatına Bahçeşehir Üniversitesi Psikoloji bölümünde devam etmiştir.

Lisans eğitimi boyunca 1 yıl süre ile ‘‘Enka Okulları’’ ve ‘‘Doğa Koleji’’ okullarında gönüllü staj yapmıştır.

Lisans eğitimini tamamladıktan sonra Işık Üniversitesi Klinik Psikoloji Çocuk ve Ergen bölümünde yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır.

Yüksek lisans eğitimi boyunca Erenköy Ruh ve Sinir Hastanesi ve Bakırköy Ruh ve Sinir Hastanesi’nde klinik stajlarını tamamlamıştır ve süpervizyon altında seans çalışmalarına başlamıştır.

2015 yılından itibaren özel bir anaokulunda birçok aileye danışmanlık hizmeti vermekte olup, bu sırada rehberlik birimi çalışmalarını koordine edip, çeşitli veli seminerleri düzenlemektedir.

Terapi çalışmaları 2015 yılından bu yana devam etmektedir.

ALDIĞI EĞİTİMLER:

-Dil Eğitimi / London Soho School

-Psikodrama Çalışması / İstanbul Psikodrama Enstitüsü

-Deneyimsel Oyun Terapisi / Psikoloji İstanbul-Nilüfer Devecigil

-Gelişimsel Test Ölçekleri / Türk Psikologlar Derneği

-Aile Danışmanlığı

-Eğitim Uzmanlık Programı / İzgören Akademi

-MMPI / Hasan Demircioğlu

Uyguladığı Testler

-WISC- R

-Good Enough Bir İnsan Çiz Testi

-Bender Gestalt Görsel Motor Testi

-Pea Body Resim-Kelime Testi

-Ankara Gelişim Envanteri Testi (AGTE)

-Denver Gelişim Tarama Testi

-Frostig Görsel Algı Testi

-Metropolitan Okul Olgunluğu Testi

-Beirer Çocuk ve Yetişkin Cümle Tamamlama Testi

Çocuk aklının gelişimi için anne sevgisi,
fiziksel gelişim için gereken vitamin ve proteinler kadar mühimdir
John Bowlby