Buse Sağat


Samsun’da doğan Buse Sağat ilköğretim ve lise eğitimini tamamladıktan sonra, eğitim hayatına Bahçeşehir Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nde devam etmiştir.

Lisans eğitimi boyunca 1 yıl süre ile ‘‘Enka Okulları’’ ve ‘‘Doğa Koleji’’ okullarında gönüllü staj yapmıştır.

Lisans eğitimini tamamladıktan sonra Işık Üniversitesi Klinik Psikoloji Çocuk ve Ergen Ana Altdalı Bölümü'nde yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır.

Yüksek lisans eğitimi boyunca Erenköy Ruh ve Sinir Hastanesi ve Bakırköy Ruh ve Sinir Hastanesi’nde klinik stajlarını tamamlamıştır ve süpervizyon altında seans çalışmalarına başlamıştır.

2015 yılından itibaren birçok okula danışmanlık hizmeti vermekte olup, çeşitli eğitimler düzenlemektedir.

Terapi çalışmaları 2015 yılından bu yana devam etmektedir.

2017 yılından itibaren kurucusu olduğu Psiko-Pol Psikolojik Danışmanlık Merkezi'nde çocuk ve ergen uzmanı olarak çalışmalarını yürütmektedir.

ALDIĞI EĞİTİMLER:

-Dil Eğitimi / London Soho School

-Psikodrama Çalışması / İstanbul Psikodrama Enstitüsü

-Deneyimsel Oyun Terapisi / Psikoloji İstanbul-Nilüfer Devecigil

-Gelişimsel Test Ölçekleri / Türk Psikologlar Derneği

-Aile Danışmanlığı

-Uyku Danışmanlığı

-Eğitim Uzmanlık Programı / İzgören Akademi

-MMPI / Hasan Demircioğlu

Uyguladığı Testler

-WISC- R

-Good Enough Bir İnsan Çiz Testi

-Bender Gestalt Görsel Motor Testi

-Pea Body Resim-Kelime Testi

-Ankara Gelişim Envanteri Testi (AGTE)

-Denver Gelişim Tarama Testi

-Frostig Görsel Algı Testi

-Metropolitan Okul Olgunluğu Testi

-Beirer Çocuk ve Yetişkin Cümle Tamamlama Testi

Çocuk aklının gelişimi için anne sevgisi,
fiziksel gelişim için gereken vitamin ve proteinler kadar mühimdir
John Bowlby